“Stina” bekräftar att vi kvinnor i mogen ålder kan om vi vill!

Tjänsterna du valt hos Alexcellent
Konsultation, personlig träning (10 timmar) samt kostrådgivning

Vad ditt mål med din träning och med Alexcellent och hur ofta per vecka vi har träffat.
Jag har tidigare inte konsulterat en PT utan har tränat regelbundet på egen hand. Mitt dilemma har egentligen inte varit motivationen eller träningsintensiteten men jag tyckte inte att jag kom längre i min egen träning. Jag hade hört av många andra att en PT kan ta en längre än vad man klarar på egen hand. Det var också utgångspunkten när jag började söka en PT. Målet med min träning var att minska i kroppsfett och finna en långsiktigt upplägg när det gäller träning och kost. Att komma längre än vad jag själv förmådde. Efter en konsultationsträff träffade jag sedan Alexandra under fyra veckor (tio timmar totalt) varav tre gånger i veckan de tre första veckorna. Parallellt hade jag också ett kostupplägg att följa. Det var ett mycket bra upplägg då tre intensiva veckorna effektivt skapade en bra bas för nya vanor.

Vad som gör att du valde just Alexcellent
Alexandras berättelse om hennes egen resa att lyckas förändra vanor mitt i livet var en viktig faktor. Att bryta mönster på det sättet kräver fokus, kunskap och mod. Att dessutom göra detta när man själv har yngre barn vet också vad det innebär att få ihop arbete och fritid. Detta bekräftades också under våra möten och Alexandra försökte hela tiden att finna smarta sätt att kombinera mitt livsmönster med ett upplägg som ska hålla långsiktigt.

Vad som är bra och har utvecklingspotential med Alexcellents arbete och metoder
Alexandra är en mycket fokuserad och motiverad person. Jag har uppskattat hennes sätt att lägga upp träningen på ett sätt som gör det möjligt att sedan själv genomföra träningen på ett riktigt och rätt sätt. Hon är också lyhörd för hur man kan få kosten som helhet att fungera både till vardags och helg utan att behöva göra avkall på allt.

Vad du hade för förväntningar, har de uppfyllts?
När vi startade satte vi upp målsättningar som skulle nås till oktober. Trots kort tid är några av målen uppnådda och de andra kommer att nås inom kort. Att under bara tre veckor följa Alexandras råd och redan börja nå uppsatta mål är verkligen roligt. Mina förväntningar har uppfyllts fullt ut och in flera delar överträffats! Jag fortsätter nu min resa på egen hand ett tag och ser redan nu att upplägget fortsatt ger resultat.

Några oväntade resultat som kommit med som du inte hade räknat med?
o Jag är överraskad att jag med lika mycket träningsinsatser som tidigare får så mycket mer resultat än var jag själv kunde förmå. Alexandra har lyckats ta mig längre än jag själv på mycket kort tid. Jag inser nu efteråt att som självlärd i gymmet har jag inte gjort alla övningar rätt och inte heller tillräckligt effektivt. Alexandras stöd har gjort att min träning nu bli mer fokuserad och effektiv än tidigare. Jag upplever även att jag parallellt med tuffa träningspass också fått en utbildning i hur jag utför övningar rätt. Jag gillar även att Alexandra aktivt jobbar för att man ska ha en modell att följa på egen hand och inte enbart för stunden tuffa pass. Det var inget jag riktigt hade tänkt på innan. Och trots att jag tränat regelbundet innan och inte haft svårt med motivationen så är jag är överraskad av att effekterna av träningen och kostupplägget kom så snabbt. Bara på tre veckor åstadkom vi resultat som var snabbare än var jag hade väntat mig.