Fitness consultation/coaching

Vi behöver lära känna dig

Innan vi kan starta upp något behöver vi träffas, prata, känna varandra på pulsen, se över din historia, din framtid. Därifrån ska vi tillsammans planera din resa. Titta på var du vill nå, hur du vill nå dit, hur fort du vill nå dit.

Kom och få en timmes konsultation inklusive fystest, mätning och vägning som startskottet till din målsättning.

komma i form
viktnedgång
viktuppgång i muskler
uppnå en idrottslig prestationsmål

Det krävs ibland mer än bara kostrådgivning och personlig träning för att nå till mål. Mental stöttning, ventilering av tankar kring framgångar och motgångar kan vara minst lika viktig del av resan.

Ett konsult-/coachingsamtal ger inte alltid dig direkt svar, eller omedelbar lösning på ett problem. Vad det kan göra är att det för dig framåt eller kanske t.o.m. på sidan av spåret och du där hittar en annan väg till mål. Det kanske rent av för dig ett steg bakåt för att vidga dina perspektiv.

Som fitnesscoach/fitnesskonsult erbjuder jag dig mental stöttning under din resa. Mödan med resan utförs av dig själv, min uppgift är att ge dig tips, råd, hjälp att se saker ur annat perspektiv som du kanske inte sett tidigare. Hjälp att låta dig själv ta lärdom och erhålla kunskap för att du på bästa sätt ska kunna ta dig mot ditt mål.

Coachingsamtal utförs via ett personligt möte, eller telefonsamtal.

Jag håller min verksamhet här.