Ta kontrollen och balansera ditt liv

Många av samtalen jag har med mina PT-klienter är just att hitta balansen i livet.
Det hektiska livet med karriär, barn, familj, hem, vänner ska kombineras med ens egna personliga välmående.
Och just den sista prioriteras bort av alltför många kvinnor.

Officefighter

Flera av mina klienter är kvinnor i högt uppsatta positioner i sina yrken. Det är chefer och egenföretagare och har därmed inte bara skyldigheter mot sina överordnande men även ansvar gentemot sin stab. Det spelar egentligen mindre roll om du är mellanschef eller högsta chef. Min erfarenhet av nära samarbete med chefer av alla slag i mitt yrke som sekreterare säger att den bördan är tung oavsett,  eftersom pressen alltid kommer från två håll.

Men låt oss tala om de kvinnor som nu inte bara har jobbet (chefer som anställd) som enda ansvar. Det finns barn, hem och familj i övrigt som fyller upp alla 24 timmarna per dygn också.

Gamla normer

Vi låter enligt gamla normer kvinnor sköta hushållet och barnen. Men sen ett antal decennier har vi utökat det ansvarsområdet och tagit oss utanför hemmet till karriären.

Husmor

Dock har ansvaret för hushållet och barnen inte avlastats oss nämnvärt. Inte för att det inte stöds av samhället, men det är svårt att helt överlämna ansvaret till männen under barnen första bebistid. Därför har det fallit sig naturligt att vi tagit den biten. Och kanske förlängt den också.

Anledning till det är bara min gissning, men jag har upplevt att många kvinnor inte vill lämna ifrån sig ansvaret och det ursäktas med att ekonomin blir lidande i hushållet. När barnen blir sjuka ser jag allt som oftast kvinnorna som VABar. Tradition eller ekonomi? Det vågar jag inte svara på.

Utgår jag från mig själv och den situation jag haft de 18 år som vi fostrat våra barn – och gör än, så har jag oavsett vilken lönenivå vi haft i hushållet, krävt att det ska vara rättvis fördelning mellan oss i det avseendet.

Jämnställd först om 25 år

Enligt mätningar har blir det mer jämnställt och jag kan avläsa från olika rapporter att man gått från 75% ned till 62% där mammorna får ta VAB-dagarna. Men det ska enligt artikel av försäkringskassan ta ytterligare 25 år innan vi kan få jämställdhet i den frågan.

Sjuka barn vaknar om nätter, hostar, gråter och får svårt med andningen. Det scenariot känner alla vi föräldrar till.  Och ingen av oss har medfödd talang att ta hand om sjuka barn bara för att vi är man eller kvinna. Vi alla lär oss att hantera situationer med erfarenhet. Och vi kvinnor med kontrollbehov behöver släppa den biten och våga lita på våra män.

Som resultat jobbar mammorna hemifrån, trötta, utslitna, ineffektiva och för att de har fått stå för nattvakan. När de de ligger efter med jobbet, känner de att de måste kompensera med att jobba övertid. Många kvinnor jobbar dessutom deltid. Men handen på hjärtat, hur många som säger sig ha 75%-ig tjänst jobbar enligt avtal? De jobbar ändå 100% och till och med övertid. Övertid betyder att deras fritid – den tid de skulle haft för sin egenvård – prioriteras bort.

beforeafterkids

Sköter man inte om sig och laddar upp batterierna, finns det heller ingen energi kvar för något annat än de mest akuta. En ond cirkel uppstår. Känslan av att inte ha något annat liv än jobb och sjuka barn kan lätt infinna sig som småbarnsförälder. Vågskålen i obalans.

Lär er delegera och släppa kontrollen

Kan anledningen till att kvinnor upplever sig ha obalans i livet är att de inte lärt sig delegera? Skulle situationen förbättras om de vågar visa förtroende för sina medarbetare och familjemedlemmar.

Vi är inte oersättliga – tack och lov. Världen går inte under för att vi inte finns där 24/7 under alla 365 dagarna – på alla ställen samtidigt. Men vi dras med det dåliga samvetet. Rädsla att inte räcka till. Varken hemma eller på jobbet.

Vi är inte superkvinnor, och vi lär inte bli det heller om vi inte avsätter oss tid för att själva bli starkare både mentalt och fysiskt. Om vi bara låter världen omkring oss konsumera av vår energi och liv, vad har vi kvar när vi inte längre är behövda?

Frustrerad i 15 år till eller investera i dig själv nu

Vill du sitta i 15-20 år till med frustrationen över att ditt liv inte blev vad du ville det skulle bli? Eftersom du inte har mer än 24 timmar per dygn så måste du prioritera bort något. Och något säger mig om du prioriterar bort dig själv så kommer du så småningom bli tvungen att fortsätta prioritera bort något mer i ditt liv allt eftersom.

Tänk om du investerar i en kraftkälla hos dig själv. Tror du inte att du i förlängningen skulle få ork att klara av dina projekt under dina 24 timmar?  Och ändå ha tid för kvalitet i ditt liv också?

 

News

Workshop för kvinnor med hektiskt liv blev mycket uppskattad förra året. Vi följer upp och inbjuder fler till både mental och fysisk träning.

”You don’t have to settle for less. You can become who ever you want to be, but you have to let go of the excuses. Let go of the guilt and the shame people put on you to trap you into their web.”
Alexcellent